31.01.2022

Дуальна освіта в дії!


31 січня 2022 року для студентів ОПП «Фінансовий менеджмент» та «Соціальне забезпечення» факультету фінансів та обліку Західноукраїнського національного університету в рамках імплементації у освітній процес елементів дуальної освіти було проведено тренінг на тему: «Розвиток малого бізнесу в сучасних умовах».

За менторства досвідченого підприємця Олексія Ляха студентам було закцентовано увагу на особливостях провадження діяльності фізичними особами-підприємцями за змін чинного податкового законодавства; додаткових можливостях посилення власного бізнесу та виходу на нові ринки в контектсі забезпечення гнучкості та стійкості економічної системи; розширенні програм мікрокредитування для малого бізнесу; формуванні сучасної фінансової моделі підтримки малого підприємництва в Україні за європейським зразком.

Особливий інтерес в учасників тренінгу, зокрема студентів груп СЗ-21 та СЗ-31, викликали розкриті ментором необхідні умови для формування корпоративної відповідальності бізнесу, виконання кожним суб’єктом господарювання власної соціальної ролі в суспільстві, яка не обмежується тільки наданням робочих місць і оплатою праці, а полягає в постійній взаємодії із суспільством та розв’язанні таких соціальних проблем як бідність, гендерна нерівність, безробіття, експлуатація дитячої праці, дискримінація, расизм, пандемія, екологічні катастрофи тощо.

Студенти отримали достатньо вичерпні відповіді на свої запитання щодо того, як функціонує малий бізнес у період пандемії, фінансової кризи, зумовленої політичною нестабільністю, а також практичні поради щодо започаткування та ведення власної справи.