КАФЕДРА ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТА СТРАХУВАННЯ

Кафедра створена у 1985 році як кафедра державного страхування і фінансів галузей народного господарства, яку в 1991 році було перейменовано на кафедру страхування, а у 2007 році – на кафедру фінансів суб’єктів господарювання і страхування. У зв’язку із модернізацією напрямків науково-дослідної та освітньої діяльності, з вересня 2018 року це кафедра фінансового менеджменту та страхування.

МЕТА КАФЕДРИ – розвиток науково-освітніх шкіл фінансового менеджменту та соціального забезпечення ЗУНУ шляхом студіювання наукових постулатів та генерування нових наукових знань, практичної імплементації теоретичних розробок та підготовка висококваліфікованих фахівців, конкурентоздатних на європейському ринку праці в умовах інформаційного суспільства та інноваційної економіки.

ЗАВДАННЯ КАФЕДРИ:

- здійснення науково-дослідної діяльності у сферах фінансового менеджменту та соціального забезпечення;

- забезпечення якісної підготовки фахівців-фінансистів на основі компетентнісного підходу у відповідності до сучасних вимог;

- забезпечення високого рівня викладання дисциплін викладачами кафедри;

- підготовка наукових кадрів (кандидатів та докторів економічних наук);

- здійснення науково-методичного супроводу наукової та освітньої діяльності;

- налагодження партнерських стосунків та співпраця з профільними кафедрами інших університетів;

- налагодження партнерських стосунків та співпраця з підприємствами, установами, організаціями.

Колектив кафедри фінансового менеджменту та страхування ЗУНУ здійснює підготовку фахівців за такими освітніми програмами:

-Фінансовий менеджмент.

-Соціальне забезпечення.

Упродовж навчання, окрім загальних дисциплін, студенти вивчають такі дисципліни професійного спрямування: Вартісно-орієнтоване управління фінансами суб'єктів господарювання; Економіка і фінанси підприємства; Корпоративні фінанси; Менеджмент в сфері соціального забезпечення; Методика нарахування соціальних допомог; Міжнародне страхування; Міжнародні стандарти у сфері соціального забезпечення; Новітні технології та інструменти фінансових ринків; Планування та звітність в системі соціального захисту; Ринок фінансових послуг; Страховий менеджмент; Страхові послуги; Страхування; Страхування зовнішньоекономічної діяльності; Технології надання соціальних послуг та соціальне проектування; Управління соціальними ризиками; Управління фінансами в сфері соціального забезпечення; Управління фінансовою санацією підприємства; Фінанси галузей економіки; Фінанси зарубіжних корпорацій; Фінанси підприємств; Фінанси страхових компаній; Фінансова безпека в сфері соціального забезпечення; Фінансова діяльність суб'єктів господарювання; Фінансова санація та банкрутство підприємств; Фінансове адміністрування та менеджмент установ та організацій; Фінансове планування та бюджетування на підприємстві; Фінансовий менеджмент; Фінансовий ринок.

Після завершення навчання за вказаними освітніми програмами випускники можуть обіймати такі посади: президента та керівника фірми; фінансиста та економіста; фінансового менеджера та фінансового директора; фінансового аналітика і консультанта; фахівця з корпоративного управління; фахівця з управління активами; фахівця з фінансово-економічної безпеки; фахівця з біржових операцій; фахівця з депозитарної діяльності; фахівця-організатора торгівлі на ринку цінних паперів; брокера; дилера; маклера; андерайтера; актуарія; менеджера з продажу страхових продуктів; фахівця з ризикового страхування; фахівця зі страхового маркетингу; менеджера соціальних служб; соціального інспектора; інспектора з призначення та виплати пенсій; інспектора-ревізора; фахівця державної служби зайнятості, рекрутингової агенції, кадрової служби; соціального працівника; спеціаліста з прийому та виплати державних соціальних допомог, субсидій, компенсацій; менеджера у сфері соціального забезпечення; керівника соціальних проектів; консультанта із соціально-правових проблем.

Кафедра активно співпрацює з підприємствами, установами та організаціями, де студенти мають можливість набути практичного досвіду, брати участь у стажуваннях, тренінгах, навчальних практиках із подальшим працевлаштуванням: Страхова компанія «ІНГО»; ТОВ «ТЕРКОМ»; АТ «Страхова група «Ю.БІ.АЙ»; ТОВ «Теркон-буд»; ПрАТ Страхова компанія «Альфа-Гарант»; Тернопільська обласна дирекція НАСК «Оранта»; ПрАТ «Страхова компанія «ПЗУ Україна»; Тернопільська обласна дирекція ПАТ «Райффайзен банк Аваль»; Хмельницька філія ПАТ КБ «ПриватБанк»; Тернопільська філія ПАТ КБ «ПриватБанк»; Дубенське ТВБВ №10017/87 АТ «Ощадбанк»; КП «Фастівводоканал»; КП «Тернопільводоканал»; ТОВ «Газ-Пласт»; ПП «Західагроінвест»; Агрохолдинг «Контінентал Фармерз Груп»; Кредитна спілка «Калина»; Регіональне відділення Фонду державного майна України по Тернопільській обл.; Департамент соціального захисту населення Тернопільської державної обласної адміністрації; Головне управління Пенсійного фонду України в Тернопільській обл.; Управління соціальної політики Тернопільської міської ради; Тернопільський міський територіальний центр соціального обслуговування населення.

Кафедра реалізує міжнародну співпрацю із зарубіжними партнерами: Люблінським католицьким університетом ім. Івана Павла ІІ (Польща); Краківським економічним університетом (Польща); Лодзинським університетом, м. Лодзь (Польща); Економічною академією м. Познань (Польща), Свіштовською господарською академією (Болгарія); Щецинським університетом, м. Щецин (Польща); Познанським економічним університетом, м. Познань (Польща); Товариством з обмеженою відповідальністю "Юрешен Едюкейшн Лінк Юа" (Республіка Індія).