ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТА СТРАХУВАННЯ

Кнейслер Ольга Володимирівна – доктор економічних наук, професор


У 1996 році з відзнакою закінчила Тернопільську академію народного господарства (нині – Західноукраїнський національний університет) за спеціальністю «Фінанси і кредит».

Науково-педагогічну діяльність розпочала у 1998 році у цьому ж вузі. З грудня 1998 р. працювала на посаді викладача, з 2003 р. – старшого викладача кафедри фінансів Тернопільської академії народного господарства. З листопада 2000 р. до березня 2004 р. навчалася (без відриву від виробництва) в аспірантурі Тернопільської академії народного господарства, в 2004 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Фінансові потоки страхових компаній в умовах трансформації економіки України».

З вересня 2005 р. працювала на посаді доцента кафедри фінансів, з липня 2007 р.– доцента кафедри фінансів суб’єктів господарювання і страхування Тернопільського національного економічного університету. У 2006 році присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів.

З листопада 2011 р. до листопада 2013 р. навчалася у докторантурі Тернопільського національного економічного університету за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. У 2013 році захистила докторську дисертацію на тему: "Новітня парадигма формування ринку перестрахування України”. З 2014 року працювала на посаді професора кафедри фінансів суб’єктів господарювання і страхування, з 2015 року – виконує обов’язки завідувача цієї ж кафедри.

Основні навчальні курси, які викладає Кнейслер Ольга Володимирівна: "Фінансовий менеджмент”, "Страхування”, "Страховий менеджмент”.

Сфера наукових інтересів – теорія і методологія функціонування та розвитку ринку фінансових послуг, страхового й перестрахувального ринків, фінансового та страхового менеджменту. Опублікувала понад 100 наукових та навчально-методичних праць.

Кнейслер О.В. здійснює керівництво підготовкою кандидатських дисертацій аспірантів і здобувачів. Член редколегії наукового журналу "Світ фінансів”, член науково-методичної комісії зі спеціальності «Фінанси і кредит».