27.06.2022

Шановні друзі, кафедра фінансового менеджменту та страхування запрошує вступати на спеціальності Факультету фінансів та обліку Західноукраїнського національного університету.


Навчаючись разом з нами через цікаві тренінги, кейс-технології, групові дискусії, Work Shop, Coworking-платформи, інтерактивні семінари студенти здобувають знання в сфері Фінансового менеджменту та Соціального забезпечення, які формують їх як висококласного спеціаліста затребуваного на ринку праці.

на 1 курс навчання за результатами національного мультипредметного тесту (НМПТ) на місця державного замовлення (Освітня програма «ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» і Освітня програма «СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»), на платну (контрактну) форму навчання без складання НМПТ на 1 курс (Освітня програма «СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»);

в магістратуру за освітньою програмою «ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» на місця державного замовлення вступ здійснюється за результатами магістерського тесту навчальної компетентності (МТНК). На освітню програму «СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» як на місця державного замовлення, так і на платну (контрактну) форму навчання вступ здійснюється без складання МТНК;

в магістратуру за освітньою програмою «ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» і «СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» для осіб, які мають диплом спеціаліста чи магістра вступ здійснюється без складання МТНК.

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Освітня програма «ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

ЧОГО ВИ НАВЧИТЕСЬ РАЗОМ З НАМИ:

нестандартного мислення

роботи в команді

комунікувати та приймати нестандартні управлінські рішення

складати бізнес-плани та фінансові бюджети

аналізувати фінансову звітність

брати відповідальність за прийняті рішення

ідентифікувати проблеми та управляти ризиками

моделювати та прогнозувати діяльність компаній

бути соціально та професійно відповідальними

ЩО НОВОГО У НАВЧАННІ:

сучасне навчання: майстер-класи, ділові ігри, бізнес-тренінги ...

практично орієнтоване навчання: розробка StartUp-проектів,

стажування у провідних компаніях

«Школа моделювання фінансових рішень»

міжнародна студентська мобільність

ДЕ СЕБЕ МОЖНА РЕАЛІЗУВАТИ:

ТОР-менеджмент компаній

біржові операції та операції з цінними паперами

корпоративне управління

фінансовий консалтинг бізнесу

антикризовий менеджмент

розробка бізнес-стратегій

фінансове посередництво

фінансовий консалтинг на ринку криптовалют

управління активами

управління ризиками

андерайтинг ...

Спеціальність: 232 Соціальне забезпечення

Освітня програма «СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»

ЧОГО ВИ НАВЧИТЕСЬ РАЗОМ З НАМИ:

нестандартного мислення та роботи в команді

комунікувати із соціально незахищеними категоріями населення та

приймати управлінські рішення для покращення їх добробуту

теорії та практики соціального і пенсійного страхування й недержавного

пенсійного забезпечення

організації обліку і звітності в системі соціального забезпечення

здійснювати документаційний супровід державних соціальних допомог,

субсидій і компенсацій

ідентифікувати соціальні проблеми та управляти соціальними ризиками

фахово використовувати інформаційне забезпечення та інноваційні

технології в системі соціального захисту ...

ЩО НОВОГО У НАВЧАННІ:

сучасне навчання: майстер-класи, соціо-тренінги, ділові ігри ...

практично орієнтоване навчання: розробка StartUp-проектів,

стажування у закладах соціальної інфраструктури

міжнародна студентська мобільність

ФАХІВЕЦЬ ІЗ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ – ЦЕ:

працівник управлінь праці та соціального захисту населення, Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування України

інспектор з призначення та виплати пенсій

фахівець державної служби зайнятості

менеджер соціальних служб

керівник соціальних проектів

соціальний інспектор

спеціаліст з прийому та виплати державних соціальних допомог, субсидій, компенсацій

консультант із соціально-правових проблем

НАШІ КОНТАКТИ:

Адреса: м. Тернопіль, вул. Львівська, 11, к. 11305

електронна пошта: kaf.fshs@wunu.edu.ua

сайт: fshs.wunu.edu.ua

телефон: +38067 483 19 97