11.02.2022

Відбувся тренінг «Особливості формування міжнародної фінансової звітності вітчизняних підприємств»


Студенти ОПП «Соціальне забезпечення» та «Фінансовий менеджмент» факультету фінансів та обліку  продовжують набувати практичних навичок в рамках імплементації елементів дуальної освіти в освітній процес ЗУНУ.

Зокрема, 10 лютого 2022 р. відбулася зустріч з фахівцем відділу міжнародної фінансової звітності та обліку компаній-нерезидентів Контінентал Фармерз Груп Володимиром Варунком. За менторства досвідченого фахівця студентам було закцентовано увагу на перевагах складання фінансових звітів за міжнародними стандартами, практичних аспектах формування міжнародної фінансової звітності та особливостях процесу реалізації на підприємстві, висловлено власні пропозиції щодо адаптації статей фінансового звіту до вимог МСФЗ.

Відтак, у ході тренінгу відбулося активне обговорення питань, що стосувалися: етапів та процедури формування міжнародної фінансової звітності підприємств; методики аудиту показників фінансової звітності підприємств та особливостей документального оформлення аудиторської перевірки; складу обов’язкових форм фінансової звітності у зарубіжних країнах; проблем переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності та адаптації вітчизняної системи обліку і звітності до міжнародних вимог; можливостей та перспектив застосування європейського досвіду щодо формування фінансової звітності в Україні.

Наприкінці зустрічі Володимир Варунок наголосив на бажанні подальшої співпраці з кафедрою фінансового менеджменту та страхування ЗУНУ та зазначив, що застосування елементів дуальної освіти в освітньому процесі сприяє  підвищенню якості підготовки фахівців з урахуванням вимог роботодавців, даючи можливість поєднувати теоретичне навчання з практичним досвідом роботи та формує їх як майбутніх професіоналів своєї справи.