13.05.2021

Відбувся практичний семінар на тему «Управління вартістю фінансових інструментів»


12 травня 2021 року з ініціативи професорсько-викладацького колективу кафедри фінансового менеджменту та страхування Західноукраїнського національного університету відбувся практичний семінар на тему «Управління вартістю фінансових інструментів».

В заході прийняли участь студенти четвертого курсу факультету фінансів та обліку за підсумками вивчення ними навчальної дисципліни «Фінансовий ринок». Модератором практичного семінару виступив канд. екон. наук, доцент, Стефанів І.Ф.

На практичному семінарі були розглянуті наступні питання:

- Становлення та розвиток економічної політики Швейцарії;

- Активізація діяльності фінансових посередників в Україні;

- Напрямки розвитку фінансового ринку в Україні;

- Удосконалення методів контролю за ризиками на фінансовому ринку;

- Напрямки оптимізації діяльності валютних бірж.

За результатами проведеного заходу студенти ознайомилися із інформацією про сучасні тенденції розвитку фінансового ринку, отримали відповіді на питання стосовно процесів модифікації фінансових інструментів, оптимізації шляхів їх використання.

На завершення модератор семінару Стефанів Ігор зазначив, що існуючі на ринку тенденції щодо зміни методів та форм управління фінансовим капіталом спрямовані на підвищення ефективності функціонування економічної системи загалом.